پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : معاون اداره‌کل بهزیستی قزوین
طرح ملی رصد آسیب‌های اجتماعی آغاز شد

معاون بهزیستی قزوین خبر داد:

طرح ملی رصد آسیب‌های اجتماعی آغاز شد

معاون امور پیشگیری اداره‌کل بهزیستی استان قزوین از اجرای طرح ملی سامانه رصد آسیب های اجتماعی در استان قزوین خبر داد.