پنج شنبه 3 اسفند 1396
مشاهده کلمات کلیدی : مطب دندانسازی
چهار مطب دندانسازی غیرقانونی پلمپ شد

در استان قزوین؛

چهار مطب دندانسازی غیرقانونی پلمپ شد

چهار مطب دندانسازی غیرقانونی در استان قزوین پلمپ شد.