یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مطالبات مردمی
آقای زاهدی، با اقدامات انقلابی می‌توان «شهید امامی» شد

مطالبات مردمی از استاندار جدید قزوین؛

آقای زاهدی، با اقدامات انقلابی می‌توان «شهید امامی» شد

اگر مردم خدمت صادقانه از هرکسی با هر گرایشی ببینند دوستدارش خواهند شد و او نیز مانند استاندار فقید "شهید امامی" در قلب‌ها ماندگار می‌شود.