یکشبه 29 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مصطفی خمینی
شهید مصطفی خمینی و ژن‌های خوب

گزارش

شهید مصطفی خمینی و ژن‌های خوب

پس از پیروزی انقلاب، هر چند مصطفی خمینی حضور نداشت، اما امام خمینی (ره) برای جلوگیری از حاکم شدن انتساب‌ها در انتصاب‌ها، اجازه ندادند که فرزند دیگرشان وارد سیاست شود.