چهار شنبه 25 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مصاحبه استخدامی
نتایج چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی اعلام شد

در سایت سازمان سنجش؛

نتایج چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی اعلام شد

نتایج مربوط به معرفی‌شدگان چند برابر ظرفیت چهارمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1396 در قالب کارنامه بر روی سایت سازمان سنجش قرار گرفت.