سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشکلات مرغداران
تولیدکنندگان با ضرر میلیاردی مواجه هستند

مرغداران استان قزوین در آستانه ورشکستگی؛

تولیدکنندگان با ضرر میلیاردی مواجه هستند

صنعت مرغداری در استان قزوین این روزها مانند سایر مشاغل حال و روز خوشی ندارد و تولیدکنندگان این حوزه را دچار بلاتکلیفی کرده است.