پنج شنبه 31 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشکلات فضای مجازی
روزانه بیش از 100 نفر به پلیس فتای استان مراجعه می‌کنند

کارشناس پلیس فتا قزوین:

روزانه بیش از 100 نفر به پلیس فتای استان مراجعه می‌کنند

کارشناس پلیس فتای استان قزوین گفت: روزانه شاید بیش از 100 نفر به دلیل مشکلات ناشی از فضای مجازی به پلیس فتای استان مراجعه می‌کنند.