یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشکلات سالمندان
خانواده‌ها رابطه عاطفی خود را با سالمند حفظ کنند/ احساس شادابی در سالمندان جامعه باید تقویت شود

مدیر مرکز سالمندان فاطمه زهرا(س) قزوین:

خانواده‌ها رابطه عاطفی خود را با سالمند حفظ کنند/ احساس شادابی در سالمندان جامعه باید تقویت شود

مدیر مرکز سالمندان فاطمه زهرا(س) قزوین بیان کرد: ما از خانواده‌ها انتظار داریم که رابطه عاطفی خود را با سالمند حفظ کنند و با وجود محبت‌ و رسیدگی در مرکز توسط پرسنل باز هم این عاطفه کمرنگ است زیرا هر سالمندی این محبت را از خانواده خود می‌خواهد.