سه شبه 26 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشکل کارگری
مگر در قزوین مشکل کارگری داریم؟!/ سفره خالی جلوی استانداری نمایش استندآپ بود

طنز مکتوب!

مگر در قزوین مشکل کارگری داریم؟!/ سفره خالی جلوی استانداری نمایش استندآپ بود

ما چقد خوب بودیم خودمون نمی‌دونستیم حالا که وزیرم فهمیده امشب سر سفره سهمش از انقلاب به اهالی سفره می‌گه این کارگران قزوینی چقدر بچه‌های خوبی هستن.