پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشتوران وزرای روحانی
یک خبر عجیب/ ۴ وزیر روحانی ۴۱ مشاور دارند!

در دولت چه خبر است؟

یک خبر عجیب/ ۴ وزیر روحانی ۴۱ مشاور دارند!

با وجود آنکه وزاری اقتصادی دولت و به خصوص وزیرانی که چند ماه پیش از مجلس رای اعتماد گرفته اند برای بهبود وضع اقتصادی و معشیت مردم اقدام محسوسی نکرده اند اما تا اکنون، توانسته اند برای وابستگان و برخی ژن‌های خوب، پست مشاور وزیری و دستیاری ویژه بزنند.