یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشاور عالی انجمن سواد رسانه‌ای
"پورایمانی" به‌عنوان مشاور عالی انجمن سواد رسانه‌ای منصوب شد

از سوی مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران؛

"پورایمانی" به‌عنوان مشاور عالی انجمن سواد رسانه‌ای منصوب شد

سعید پور ایمانی از سوی مدیرعامل انجمن سواد رسانه‌ای ایران به عنوان مشاور عالی این انجمن منصوب شد.