سه شبه 29 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مشاغل سخت و زیان آور
تعیین و بررسی مشاغل سخت و زیان آور کارگران در آبیک

انتظار چند ساله کارگران آبیکی پایان یافت؛

تعیین و بررسی مشاغل سخت و زیان آور کارگران در آبیک

جهت رعایت حقوق شهروندی از مردادماه سال جاری رسیدگی به درخواست‌های کارگران مشاغل سخت و زیان آور در اداره کار شهرستان آبیک انجام می‌شود.