چهار شنبه 30 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسیرهای مسدود
ارائه خدمات امدادی در کلیه جاده‌های استان ادامه دارد

استاندار قزوین:

ارائه خدمات امدادی در کلیه جاده‌های استان ادامه دارد

استاندار قزوین عنوان کرد: همه دستگاه‌های اجرایی امدادرسان و عضو مدیریت بحران به صورت بیست و چهار ساعته در سطح جاده‌های استان آماده ارائه خدمات هستند.