سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسیرهای راهپیمایی در بوین زهرا
مسيرهاي راهپيمايي 22 بهمن در استان قزوين اعلام شد

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛

مسيرهاي راهپيمايي 22 بهمن در استان قزوين اعلام شد

از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مسيرهاي راهپيمايي 22 بهمن در استان قزوين اعلام شد.