سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسک مهر
پرداختن‌به تسویه‌حساب سیاسی دور ازجوانمردی است/ اگر بازسازی مسکن های روستایی در دولت نهم و دهم نبود تکرار غم بار تلفات زلزله بم با بیش از 26 هزار جانباخته دور از انتظار نبود

پاسخ مستند نیکزاد به اظهارات جهانگیری درباره مسکن مهر:

پرداختن‌به تسویه‌حساب سیاسی دور ازجوانمردی است/ اگر بازسازی مسکن های روستایی در دولت نهم و دهم نبود تکرار غم بار تلفات زلزله بم با بیش از 26 هزار جانباخته دور از انتظار نبود

اینکه معاون اول محترم رییس جمهور بر خلاف واقعیت اعلام نماید که اکثر خانه های تخریب شده مربوط به مسکن مهر است بسیار تاسف آور و پرداختن به اغراض سیاسی در چنین شرایط بحرانی دور از شان مقامات عالی رتبه کشور است و در اولین ساعات وقوع زلزله بدون حضور میدانی چطور به این نکته کارشناسی رسیده است؟ جای بسی تعجب و حیرت است .