شنبه 29 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسوول انجمن های اسلامی دانش آموزان قزوین
پیام سالروز ۱۳ آبان، مقابله با خوی استکبارگری امریکاست

مسوول انجمن های اسلامی دانش آموزان قزوین:

پیام سالروز ۱۳ آبان، مقابله با خوی استکبارگری امریکاست

مسوول اتحادیه انجمن اسلامی دانش اموزان قزوین گفت: روز ملی مبارزه با استکبارستیزی یعنی پیام های این روز بوی مبارزه می دهد و این روز یعنی مقابله ما با امریکا ادامه دارد.