سه شبه 20 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسر حسین موسوی
پیشنهاد زهرا رهنورد برای اجرای حجاب اجباری +سند

از لابه‌لای روزنامه‌ها؛

پیشنهاد زهرا رهنورد برای اجرای حجاب اجباری +سند

ما اگر به پوشش اسلامی و با همان محتوای مکتبی برگردیم در حقیقت یک پایگاه ضدامپریالیستی بدست آورده‌ایم و زن می‌تواند خودش را تبدیل کند به یک پایگاهی و پوشش برایش بشود یک وسیله مبارزه با غرب استعمارگر.