پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسحد
پاسخی به شبهات پایان صفر

در روزهای پایانی ماه صفر؛

پاسخی به شبهات پایان صفر

چندسالی است که بمناسبت آخرین روز ماه صفر برخی از افراد پشت در مساجد می‌روند و آنجا شمع روشن می‌کنند و معتقدند هرکس پایان صفر را خبر دهد بهشت بر او واجب می‌شود! اما آیا این موضوع چقدر سندیت دارد؟