دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسجد مدرسه سلجوقی قزوین
مسجد مدرسه سلجوقی قزوین مرمت می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین:

مسجد مدرسه سلجوقی قزوین مرمت می‌شود

مدیرکل میراث فرهنگی استان قزوین گفت: فاز اول پروژه مرمتی این بنای تاریخی شامل ساماندهی و مرمت بام شیروانی مسجد و آمفی تئاتر می‌شود.