پنج شنبه 27 دی 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مستکبران
پیاده روی اربعین توطئه دشمنان را نقش بر آب می‌کند

عضو مجلس خبرگان رهبری؛

پیاده روی اربعین توطئه دشمنان را نقش بر آب می‌کند

نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری گفت: با تحقق صحنه اجتماع مسلمانان در پیاده روی اربعین بسیاری از توطئه‌های دشمنان و مستکبران نقش بر آب خواهد شد.