شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مستند خارج از دید
تاوان پخش یک مستند ضد فتنه در تلویزیون/ لابی گسترده جریان مشکوک برای برکناری مدیر شبکه سوم سیما

بعد از پخش مستند خارج از دید؛

تاوان پخش یک مستند ضد فتنه در تلویزیون/ لابی گسترده جریان مشکوک برای برکناری مدیر شبکه سوم سیما

لابی گسترده برخی از مدیران سازمان که پس از نیمه تمام گذاشتن پخش این مستند تبیین گر در ماجرای فتنه 88 بودند در ادامه تلاشهای خود به دنبال ایجاد فشار بر رییس سازمان صداو سیما برای برکناری اصغر پورمحمدی از شبکه سوم سیما هستند