جمعه 27 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسابقات دوچرخه سواری
ورود دوچرخه‌سوار مازندرانی حامل پیام صلح و دوستی به قزوین

امروز صورت گرفت؛

ورود دوچرخه‌سوار مازندرانی حامل پیام صلح و دوستی به قزوین

دوچرخه‌سوار مازندرانی حامل پیام صلح و دوستی به قزوین امروز وارد قزوین شد.