دو شنبه 26 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسابقات تیراندازی
مسابقات تیراندازی کارگران برگزار شد

در استان قزوین؛

مسابقات تیراندازی کارگران برگزار شد

مسابقات تیراندازی ویژه بانوان و آقایان کارگراستان قزوین برگزار شد.