شنبه 24 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسابقات استانی قرآن کریم
 نفرات برتر مسابقات استانی قرآن کریم معرفی شدند

در استان قزوین؛

نفرات برتر مسابقات استانی قرآن کریم معرفی شدند

چهل و یکمین دوره مسابقات استانی قرآن کریم در قزوین با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.