دو شنبه 28 خرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسابقات "موي تاي"
آتش نشان قزوينی در مسابقات "موي تاي" صاحب مدال طلا شد

در مسابقات بين المللي؛

آتش نشان قزوينی در مسابقات "موي تاي" صاحب مدال طلا شد

در مسابقات بين المللي آتش نشان قزوينی در مسابقات "موي تاي" صاحب مدال طلا شد.