سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسئول کمیته رفاهی خانه مطبوعات استان قزوین
شورای همفکری کمیته رفاهی با حضور خبرنگاران تشکیل می‌شود

مسئول کمیته رفاهی خانه مطبوعات قزوین:

شورای همفکری کمیته رفاهی با حضور خبرنگاران تشکیل می‌شود

مسئول کمیته رفاهی خانه مطبوعات قزوین گفت: پیشبرد اهداف در گرو همکاری همه اصحاب رسانه و حمایت از خانه مطبوعات است؛ که در این راستا شورای همفکری کمیته رفاهی با حضور خبرنگاران به زودی تشکیل می‌شود.