چهار شنبه 21 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسئول موکب شهرستان آوج
برکت سفره سیدالشهدا غیرقابل تصور است/ شناسنامه‌دار کردن موکب‌ها به امنیت زائران کمک می‌کند

مسئول موکب شهرستان آوج:

برکت سفره سیدالشهدا غیرقابل تصور است/ شناسنامه‌دار کردن موکب‌ها به امنیت زائران کمک می‌کند

مسئول موکب شهرستان آوج گفت: به برکت حضور موکب امام حسین(ع) سرمایه داران فراوانی به شهرستان آوج جذب شده اند و صدها شغل برای کارگران این شهرستان بوجود آمد.