سه شبه 30 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین
آسیب‌های مواد مخدر از تربیون‌های نمازجمعه تبیین شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قزوین:

آسیب‌های مواد مخدر از تربیون‌های نمازجمعه تبیین شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: خوشبختانه تا به امروز آسیب‌هایی که در حوزه مواد مخدر بوده توسط ائمه جمعه در تریبون‌های مقدس نمازجمعه تبیین شده است.

seperator
ائمه‌جمعه برای جذب حداکثری جوانان به نمازجمعه تلاش کنند

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قزوین:

ائمه‌جمعه برای جذب حداکثری جوانان به نمازجمعه تلاش کنند

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: ائمه جمعه باید با توجه به منویات مقام معظم رهبری تمام تلاش خود را در راستای جذب حداکثری برای حضور در نمازجمعه انجام دهند.

seperator
روحیه بسیجی رمز موفقیت در برابر مشکلات است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه‌جمعه قزوین:

روحیه بسیجی رمز موفقیت در برابر مشکلات است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قزوین گفت: با تکیه بر روحیه بسیجی می‌توان بسیار از مشکلات کشور به ویژه مشکلات اقتصادی را برطرف کرد؛ چراکه روحیه بسیجی رمز موفقیت در برابر مشکلات مختلف است.

seperator
اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تزریق نیروی جوان ضرورت امروز کشور است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه قزوین:

اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تزریق نیروی جوان ضرورت امروز کشور است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تزریق نیروی جوان می‌تواند سبب شور و نشاط در دستگاه‌ها و اجرای بهتر امور مختلف شود.

seperator
دستاوردهای انقلاب در طول ۴۰ سال گذشته برجسته شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین:

دستاوردهای انقلاب در طول ۴۰ سال گذشته برجسته شود

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: موضوع برجسته کردن دستاوردهای انقلاب اسلامی در طول ۴۰ سال گذشته باید برجسته شود که امیدواریم این مهم را با توجه به حساسیت‌ها به نحو احسن انجام دهند.

seperator
پروژه "۲۰۲۰"برای براندازی انقلاب اسلامی درحال اجراست

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین:

پروژه "۲۰۲۰"برای براندازی انقلاب اسلامی درحال اجراست

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: دانشمندان آمریکایی از سال‌های دور مطالعاتی را انجام داده اند که نتیجه آن تحت عنوان دکترین آمریکا برای براندازی انقلاب اسلامی مطرح شد.

seperator
پیشرفت و اعتلای کشور درگروی بهادادن حقیقی به نسل جوان است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین:

پیشرفت و اعتلای کشور درگروی بهادادن حقیقی به نسل جوان است

مسئول دفتر شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان قزوین گفت: پیشرفت و اعتلای کشور در گروی بهادادن حقیقی به نسل جوان خصوصاً در مدیریت‌های میانی و حتی کلان و سپردن امور اجرایی کشور به نسل سوم انقلاب‌ اسلامی است.