یکشبه 28 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قزوین
500برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون‌های مساجد استان قزوین:

500برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد استان قزوین گفت: در تابستان سال جاری نزدیک به 250 برنامه ورزشی و 500 برنامه فرهنگی در سطح کانون‌های مساجد برگزار شد.