چهار شنبه 1 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مس در قزوین
رنگ و لعابی به قیمت تاریخ قزوین/ مس، صنعتی فراموش شده!

صبح قزوین گزارش می‌دهد؛

رنگ و لعابی به قیمت تاریخ قزوین/ مس، صنعتی فراموش شده!

جالب است بدانید که مسگری به صورت سینه به سینه از پدران به فرزندان انتقال یافته است و طبق بررسی‌های به عمل آمده، اساتید در قید حیات که هم‌اکنون به این حرفه در بازار مسگرها اشتغال دارند.

seperator
حیات هنر اصیل گلیم‌بافی در گرو حمایت اقتصادی مسئولین

بانوی گلیم باف قزوینی عنوان کرد

حیات هنر اصیل گلیم‌بافی در گرو حمایت اقتصادی مسئولین

بانوی گلیم باف قزوینی با تاکید بر لزوم حمایت مالی مسئولین از هنر اصیل گلیم بافی گفت: در این هنر سابقه 10 ساله دارم.