جمعه 27 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرگ زودرس
صبور نبودن، احتمال مرگ زودهنگام افراد بی‌تاب را افزایش می‌دهد

محققان مطرح کردند

صبور نبودن، احتمال مرگ زودهنگام افراد بی‌تاب را افزایش می‌دهد

مطالعات محققان نشان می‌دهد که صبور نبودن، احتمال مرگ زودهنگام افراد بی‌تاب را افزایش می‌دهد.

seperator
فعالیتهای فیزیکی مرگ زوردرس زنان را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد

براساس نتایج بدست آمده؛

فعالیتهای فیزیکی مرگ زوردرس زنان را به شکل چشمگیری کاهش می‌دهد

نتایج به دست آمده از یک مطالعه نشان داد، فعالیت فیزیکی زنان حتی اگر محدود به کارهای خانه باشد، موجب کاهش ۷۰ درصدی احتمال مرگ زودرس در آنان می‌شود.