شنبه 27 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرغ تخمگذار
5 هزار قطعه مرغ تخم گذار غیرمجاز  به کشتارگاه اعزام شد

در شهرستان تاکستان؛

5 هزار قطعه مرغ تخم گذار غیرمجاز به کشتارگاه اعزام شد

5 هزار قطعه مرغ تخم گذار غیرمجاز در شهرستان تاکستان به کشتارگاه اعزام شد.