شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرزکشی
عکس/ آغاز دیوارکشی در مرز ترکیه و ایران

دومین دیوار مرزی ترکیه با یک کشور همسایه؛

عکس/ آغاز دیوارکشی در مرز ترکیه و ایران

دیوار کشی در مرز با ایران به احتمال زیاد ماه ها به طول خواهد انجامید. دولت ترکیه هنوز دیوار کشی مرز خود با سوریه را به طور کامل به اتمام نرسانده است.