دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرزهای عبوری اربعین
حجت‌الاسلام خضری: دشمن به دنبال ایجاد درگیری بین شیعیان و شکست جریان اربعین است

در چهارمین شب عزاداری هیئت حسین جان؛

حجت‌الاسلام خضری: دشمن به دنبال ایجاد درگیری بین شیعیان و شکست جریان اربعین است

حجت‌الاسلام خضری گفت: در ماه اخیر دشمن سعی کرده جریان عراقی‌ها در ایران و ایرانی‌ها در عراق را سوژه کند، هدف اصلی آنها ایجاد درگیری و گرفتن اربعین از شیعیان است.