جمعه 3 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مرتجعین
عقاب بی‌بال و پرِ اعراب در دریای سرخ چه می‌خواهد!؟

آمریکا و رزمایش‌های مشترک با مرتجعین؛

عقاب بی‌بال و پرِ اعراب در دریای سرخ چه می‌خواهد!؟

آمریکا امنیت را بهانه‌ای برای حضور در سرزمین‌های اسلامی و آبراهه‌های متعلق به این کشور‌ها کرده و سعی در حضور و نفوذ بیشتر در این مناطق دارد.