دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مراکز مشاوره
تعرفه مشاوره‌های استان ابلاغی از سوی بهزیستی کشور است

معاون پیشگیری بهزیستی قزوین در پاسخ به گلایه‌های مردم:

تعرفه مشاوره‌های استان ابلاغی از سوی بهزیستی کشور است

معاون پیشگیری بهزیستی استان قزوین گفت: تعرفه‌های مشاوره ابلاغی از سازمان بهزیستی کشور است که همه ساله به روزرسانی شده و به ما اعلام می‌شود؛ که مبالغ مشاوره برحسب مدارج تحصیلی مشاوران متفاوت است.