پنج شنبه 4 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مراحل راه اندازی گلخانه
آموزشکده اختصاصی گلخانه‌داری در قزوین راه‌اندازی می‌شود

استاندار قزوین:

آموزشکده اختصاصی گلخانه‌داری در قزوین راه‌اندازی می‌شود

استاندار قزوین از راه اندازی آموزشکده اختصاصی گلخانه داری در استان طی آینده خبر داد و گفت: طرح مقدماتی مربوط به این فضای آموزشی باید تهیه و جزییات آن مورد بررسی قرار بگیرد.