دو شنبه 1 بهمن 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مذاکره کجدد
روحانی; آمریکا‌یی‌ها از طرق مختلف پیغام مذاکره می‌فرستند

در چهاردهمین جشنواره ملی شهید رجایی؛

روحانی; آمریکا‌یی‌ها از طرق مختلف پیغام مذاکره می‌فرستند

رئیس‌جمهور گفت: آمریکایی‌‌ها از یک طرف ملت ایران را تحت فشار قرار می‌دهند و از طرف دیگر از طرق مختلف پیغام مذاکره می‌فرستند.