دو شنبه 1 مرداد 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مذاکره هسته ای
مرکل; مذاکرات هسته‌ای ایران را می‌توان برای کره شمالی استفاده کرد

طی مصاحبه با روزنامه «فرانکفورتر»؛

مرکل; مذاکرات هسته‌ای ایران را می‌توان برای کره شمالی استفاده کرد

صدراعظم آلمان برگزاری مذاکراتی شبیه جلسات توافق هسته‌ای ایران را برای پایان دادن به بحران کره شمالی توصیه کرد.