دو شنبه 30 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل گمرک استان قزوین
 افزایش ۴۰ درصدی صادرات/ ۶۷ درصد صادرات قزوین به کشور عراق اختصاص دارد

مدیرکل گمرک استان قزوین اعلام کرد:

افزایش ۴۰ درصدی صادرات/ ۶۷ درصد صادرات قزوین به کشور عراق اختصاص دارد

مدیرکل گمرک قزوین گفت: میزان صادرات 40 درصدی در استان درحالی اتفاق می افتد که کشور با کاهش اندک صادرات در 6 ماهه نخست سال جاری مواجه شده است .