شنبه 28 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل نوسازی مدارس قزوین
7 هزار کلاس درس استان نیازمند هوشمند‌سازی است

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

7 هزار کلاس درس استان نیازمند هوشمند‌سازی است

مدیرکل نوسازی مدارس استان قزوین گفت: از 9 هزار 482 کلاس درسی که در استان وجود دارد، 7 هزار کلاس درس نیاز به هوشمند سازی و دو سوم نیازمند استاندارد سازی گرمایشی است.

seperator
سال آینده با چالش جدی در حوزه تجهیزات مدارس مواجه هستیم

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین:

سال آینده با چالش جدی در حوزه تجهیزات مدارس مواجه هستیم

مدیرکل نوسازی مدارس قزوین گفت: در سال 97 با چالش جدی در حوزه تجهیزات مدارس مواجه هستیم و آن تجهیزات و سبک و سنگین هنرستان‌ها و کاردانش است.