یکشبه 5 اسفند 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل نوسازی استان قزوین
۲۶۰مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی/ ۱۹درصد مدارس باید مقاوم‌سازی شود

مدیرکل نوسازی استان قزوین اعلام کرد:

۲۶۰مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی/ ۱۹درصد مدارس باید مقاوم‌سازی شود

مدیرکل نوسازی استان قزوین گفت: در استان قزوین 1704 فضای آموزشی وجود دارد که از این تعداد 1118 مدرسه دارای استحکام و 326 فضای آموزشی نیاز به مقاوم سازی و 260 مدرسه نیازمند تخریب و بازسازی است.