شنبه 30 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید کشور
ایجاد 190 مرکز فرهنگی در گلزارهای شهدای کشور

مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید اعلام کرد:

ایجاد 190 مرکز فرهنگی در گلزارهای شهدای کشور

مدیرکل فرهنگی بنیاد شهید بیان کرد: اکنون یکصد و 90 مرکز فرهنگی در گلزارهای شهدا ایجاد شده و فعال هستند که این آمار از هدف مطلوب ما فاصله دارد.