جمعه 29 تیر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل تعزيرات حكومتي قزوين
واحد صنفی توزیع سیگار و تنباکوی قاچاق شناسایی شد

مدیرکل تعزيرات حكومتي قزوين:

واحد صنفی توزیع سیگار و تنباکوی قاچاق شناسایی شد

واحد صنفی توزیع سیگارو تنباکوی قاچاق با بیش از 10000نخ سیگار در قزوين تعزیر شد.