سه شبه 24 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل بحران استانداری قزوین
90 درصد آتش‌سوزی در طارم سفلی مهار شده است

مدیرکل بحران استانداری قزوین:

90 درصد آتش‌سوزی در طارم سفلی مهار شده است

مدیرکل بحران استانداری قزوین گفت: بیش از 90 درصد آتش‌سوزی مهار شده است؛ اما به علت شرایط نامساعد جوی امکان مهار کامل حریق تا این لحظه فراهم نشده است.