جمعه 30 شهریور 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل انتظامی استانداری قزوین
وقوع 3164 فقره سرقت طی شش ماهه ابتدایی سال

مدیرکل انتظامی استانداری قزوین خبرداد:

وقوع 3164 فقره سرقت طی شش ماهه ابتدایی سال

مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری قزوین گفت: در نیمه نخست امسال شاهد کاهش 6 درصدی جرائم در استان بوده ایم.