یکشبه 1 مهر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل امور شهری و شوراهای قزوین
سرمایه‌گذاری بیگانگان در کشور مقطعی است و آبادانی به دنبال ندارد

مدیرکل امور شهری و شوراهای قزوین:

سرمایه‌گذاری بیگانگان در کشور مقطعی است و آبادانی به دنبال ندارد

مدیرکل امور شهری و شوراهای قزوین گفت: سرمایه گذاری بیگانگان در کشور مقطعی است و برای کشور توسعه متوازان و آبادانی به وجود نمی‌آورد و باید نگاه به درون جامعه و توانمندی شهروندان داشته باشیم.