یکشبه 25 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین
تورم و نبود اشتغال واقعیت جامعه ماست که قابل کتمان نیست/ نباید فضا برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین:

تورم و نبود اشتغال واقعیت جامعه ماست که قابل کتمان نیست/ نباید فضا برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود

مدیرکل اجتماعی استانداری قزوین گفت: ایران کشور ثروتمندی است و استان قزوین هم ظرفیت‌های زیادی دارد بنابراین باید سعی کنیم با یک برنامه ریزی مدون و جامع نیازهای مردم را مرتفع کنیم.