جمعه 23 آذر 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل امور اجتماعی استانداری
تورم و نبود اشتغال واقعیت جامعه ماست که قابل کتمان نیست/ نباید فضا برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود

مدیرکل امور اجتماعی استانداری قزوین:

تورم و نبود اشتغال واقعیت جامعه ماست که قابل کتمان نیست/ نباید فضا برای سوءاستفاده دشمن فراهم شود

مدیرکل اجتماعی استانداری قزوین گفت: ایران کشور ثروتمندی است و استان قزوین هم ظرفیت‌های زیادی دارد بنابراین باید سعی کنیم با یک برنامه ریزی مدون و جامع نیازهای مردم را مرتفع کنیم.

seperator
پایگاه‌های مجاز جمع‌آوری زکات فطریه در قزوین اعلام شد

مدیرکل امور اجتماعی استانداری:

پایگاه‌های مجاز جمع‌آوری زکات فطریه در قزوین اعلام شد

مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قزوین با اشاره به صدور مجوز جمع آوری زکات فطره توسط تشکل‌های خیریه در استان، اسامی پایگاه های دریافت فطریه را اعلام کرد.