جمعه 25 آبان 1397
مشاهده کلمات کلیدی : مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین
ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس قزوین آغاز شد

مدیرکل مهاجرین خارجی استانداری:

ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس قزوین آغاز شد

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری قزوین از آغاز ثبت ‌نام دانش‌آموزان مهاجر در مدارس استان خبر داد.